Zamówienia publiczne / Zamówienia powyżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/PN/OB/1/2017
Przedmiot zamówienia Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego przy ul. Targowej 54
w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (okres od 1 maja 2017 do 31 grudnia 2017)
Rodzaj Przetarg nieograniczony
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 25 kwietnia 2017 r. godz. 12:00
Data ogłoszenia 20 kwietnia 2017 r.
Załączniki