Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro ogłoszone w 2018 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
ZP/ZO/38/2018 Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz punktów poboru zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 05-12-2018 r. godz. 9:00 28-11-2018 r. Szczegóły
ZP/ZO/23/2018 Utworzenie Parku kieszonkowego Białostocka/Radzymińska w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie 18-07-2018 r. godz. 10:00 06-07-2018 r. Szczegóły
ZP/ZO/22/2018 Utworzenie Parku kieszonkowego Białostocka/Radzymińska w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 02-07-2018 r. godz. 10:00 21-06-2018 r. Szczegóły
ZP/ZO/9/2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej parku kieszonkowego Białostocka/Radzymińska w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 12-03-2018 r. godz. 12:00 06-03-2018 r. Szczegóły
ZP/ZO/8/2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji skweru Szymanowskiego w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 26-02-2018 r. godz. 12:00 16-02-2018 r. Szczegóły
ZP/ZO/6/2018 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji skweru Letnia/Kamienna w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 06-02-2018 r. godz. 12:00 31-01-2018 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Archiwalne zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO:

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015