Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro ogłoszone w 2017 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
ZO/68/12/2017 Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz punktów poboru zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - 2018 rok. 11-12-2017 r. godz. 12:00 04-12-2017 r. Szczegóły
ZO/63/10/2017 Wykonanie ogrodzenia zieleni ulicznej w pasach drogowych ulic gminnych Kowieńskiej i Kowelskiej na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy 03-11-2017 r. godz. 10:00 30-10-2017 r. Szczegóły
ZO/62/10/2017 Remont generalny systemu uzdatniania i budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej nr 55 z obrębu 4-13-01 w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy przy ul. Strzeleckiej 13A 02-11-2017 r. godz. 10:00 27-10-2017 r. Szczegóły
ZO/61/10/2017 Budowa placu zabaw przy ul. Kowieńskiej 23 w ramach realizacji inicjatywy lokalnej pn. "Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej" - powtórzone postępowanie. 27-10-2017 r. godz. 10:00 24-10-2017 r. Szczegóły
ZO/60/10/2017 Budowa placu zabaw przy ul. Kowieńskiej 23 w ramach realizacji inicjatywy lokalnej pn. "Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej". 23-10-2017 r. godz. 10:00 17-10-2017 r. Szczegóły
ZO/59/10/2017 Budowa siłowni plenerowej na skwerze im. A. Żurowskiego w ramach realizacji zadania projektu Budżetu Partycypacyjnego pn. "Siłownia na skwerku Żurowskiego" 23-10-2017 r. godz. 10:00 17-10-2017 r. Szczegóły
ZO/58/10/2017 Budowa placu zabaw na skwerze u zbiegu ulic Siedleckiej i Otwockiej 12-10-2017 r. godz. 10:00 06-10-2017 r. Szczegóły
ZO/57/09/2017 Dostawa i montaż wiat rowerowych na parkingach administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych 06-10-2017 r. godz. 10:00 27-09-2017 r. Szczegóły
ZO/56/09/2017 Uzupełnienie tłucznia w nawierzchni parkingu przy ul. Radzymińskiej, administrowanego przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych - powtórzone postępowanie. 29-09-2017 r. godz. 11:00 20-09-2017 r. Szczegóły
ZO/55/09/2017 Otwarcie bramy wejściowej na Bazar przy ul. Szwedzkiej wraz z wykonaniem schodów wejściowych oraz podjazdu dla wózków - powtórzone postępowanie. 25-09-2017 r. godz. 10:00 15-09-2017 r. Szczegóły
ZO/54/09/2017 Zakup rocznej licencji na oprogramowanie antywirusowe (25 stanowisk) na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 13-09-2017 r. godz. 16:00 07-09-2017 r. Szczegóły
ZO/53/09/2017 Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 13-09-2017 r. godz. 16:00 06-09-2017 r. Szczegóły
ZO/52/09/2017 Uzupełnienie tłucznia w nawierzchni parkingu przy ul. Radzymińskiej, administrowanego przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych 11-09-2017 r. godz. 11:00 04-09-2017 r. Szczegóły
ZO/51/08/2017 Otwarcie bramy wejściowej na Bazar przy ul. Szwedzkiej wraz z wykonaniem schodów wejściowych oraz podjazdu dla wózków 06-09-2017 r. godz. 10:00 25-08-2017 r. Szczegóły
ZO/50/08/2017 Zakup i ustawienie dystrybutorów na psie torebki w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 30-08-2017 r. godz. 16:00 23-08-2017 r. Szczegóły
ZO/49/08/2017 Remont ławek parkowych na terenie skwerów oraz remont tablic pamiątkowych miejsc Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - powtórzone postępowanie 30-08-2017 r. godz. 16:00 23-08-2017 r. Szczegóły
ZO/48/08/2017 Dostawa i montaż blokad parkingowych na Parkingu Golędzinów administrowanym przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych - powtórzone postępowanie II 05-09-2017 r. godz. 11:00 23-08-2017 r. Szczegóły
ZO/47/08/2017 Dostawa i montaż blokad parkingowych na Parkingu Golędzinów administrowanym przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych - powtórzone postępowanie 21-08-2017 r. godz. 11:00 14-08-2017 r. Szczegóły
ZO/46/08/2017 Remont ławek parkowych na terenie skwerów oraz remont tablic pamiątkowych Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 17-08-2017 r. godz. 16:00 10-08-2017 r. Szczegóły
ZO/45/08/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej stworzenia placu zabaw w ramach realizacji zadania "Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej 23" - powtórzone postępowanie 16-08-2017 r. godz. 12:00 09-08-2017 r. Szczegóły
ZO/44/08/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej stworzenia siłowni plenerowej na skwerze im. płk. Antoniego Żurowskiego w ramach realizacji zadania projektu Budżetu Partycypacyjnego pn. "Siłownia na skwerku Żurowskiego" - powtórzone postępowanie 16-08-2017 r. godz. 12:00 09-08-2017 r. Szczegóły
ZO/43/08/2017 Dostawa artykułów elektrycznych na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie 16-08-2017 r. godz. 10:00 09-08-2017 r. Szczegóły
ZO/42/08/2017 Dostawa tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 14-08-2017 r. godz. 10:00 08-08-2017 r. Szczegóły
ZO/41/07/2017 Dostawa i montaż blokad parkingowych na Parkingu Golędzinów administrowanym przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych 09-08-2017 r. godz. 11:00 03-08-2017 r. Szczegóły
ZO/40/07/2017 Montaż w przestrzeni publicznej 10 szt. regałów na książki – „Rota-Regał” na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2017 roku - powtórzone postępowanie 08-08-2017 r. godz. 16:00 03-08-2017 r. Szczegóły
ZO/39/07/2017 Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnej systemowej wolnostojącej toalety, podłączonej do sieci wodno – kanalizacyjnej i energetycznej, usytuowanej przy ul. Ratuszowej 6 na części dz. ew. 9 obręb 4-15-02 w 2017 r. - powtórzone postępowanie 07-08-2017 r. godz. 10:00 01-08-2017 r. Szczegóły
ZO/38/07/2017 Dostawa artykułów elektrycznych na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 07-08-2017 r. godz. 10:00 31-07-2017 r. Szczegóły
ZO/37/07/2017 Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym ulic gminnych na terenie dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na tj. a) likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń drogowych (szkło, plastik, olej, paliwa, akumulatory, itp.), b) sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów objętych restrykcjami związanymi z chorobami zwierząt - powtórzone postępowanie. 04-08-2017 r. godz. 10:00 28-07-2017 r. Szczegóły
ZO/36/07/2017 Montaż w przestrzeni publicznej 10 szt. regałów na książki - "Rota-Regał" na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2017 roku 02-08-2017 r. godz. 16:00 27-07-2017 r. Szczegóły
ZO/35/07/2017 Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnej systemowej wolnostojącej toalety, podłączonej do sieci wodno – kanalizacyjnej i energetycznej, usytuowanej przy ul. Ratuszowej 6 na części dz. ew. 9 obręb 4-15-02 w 2017 r. 28-07-2017 r. godz. 10:00 24-07-2017 r. Szczegóły
ZO/34/07/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej stworzenia placu zabaw w ramach realizacji zadania "Budowa placu zabaw na skwerze u zbiegu ulic Siedleckiej i Otwockiej". 31-07-2017 r. godz. 11:00 25-07-2017 r. Szczegóły
ZO/33/07/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej stworzenia siłowni plenerowej na skwerze im. płk. Antoniego Żurowskiego w ramach realizacji zadania projektu Budżetu Partycypacyjnego pn. "Siłownia na skwerku Żurowskiego". 31-07-2017 r. godz. 10:00 25-07-2017 r. Szczegóły
ZO/32/07/2017 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej stworzenia placu zabaw w ramach realizacji zadania "Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej 23". 31-07-2017 r. godz. 10:00 25-07-2017 r. Szczegóły
ZO/31/07/2017 Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym ulic gminnych na terenie dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na tj. a) likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń drogowych (szkło, plastik, olej, paliwa, akumulatory, itp.), b) sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów objętych restrykcjami związanymi z chorobami zwierząt. 25-07-2017 r. godz. 10:00 19-07-2017 r. Szczegóły
ZO/30/07/2017 Ustawienie i serwis toalety przenośnej typ: dla inwalidów, na terenie pl. Hallera w Warszawie - Dzielnica Praga-Północ 25-07-2017 r. godz. 10:00 19-07-2017 r. Szczegóły
ZO/29/07/2017 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych przy placu gen. Józefa Hallera 6A, 6B i 10 w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2017 roku 13-07-2017 r. godz. 16:00 07-07-2017 r. Szczegóły
ZO/28/04/2017 Wykonanie analiz wody pitnej na stacjach uzdatniania wody oligoceńskiej administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 08-05-2017 r. godz. 12:00 27-04-2017 r. Szczegóły
ZO/27/04/2017 Konserwacja, przeglądy, bieżące remonty placów zabaw i obiektów rekreacyjnych oraz wymiana piasku w piaskownicach będących w administracji Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w miesiącu maj 2017 roku 26-04-2017 r. godz. 12:00 21-04-2017 r. Szczegóły
ZO/26/04/2017 Konserwacja i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oligoceńskiej administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w miesiącu maj 2017 roku 26-04-2017 r. godz. 12:00 21-04-2017 r. Szczegóły
ZO/25/04/2017 Utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w miesiącu maju 2017 roku 26-04-2017 r. godz. 12:00 21-04-2017 r. Szczegóły
ZO/24/04/2017 Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na trawnikach w pasach drogowych ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w miesiącu maju 2017 roku 26-04-2017 r. godz. 10:00 20-04-2017 r. Szczegóły
ZO/23/04/2017 Bieżące utrzymanie zieleni wewnątrzosiedlowej na terenie Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w miesiącu maju 2017 roku 25-04-2017 r. godz. 10:00 19-04-2017 r. Szczegóły
ZO/22/04/2017 Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na terenie skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz w Miejscach Pamięci Narodowej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 02.05.2017–31.05.2017 25-04-2017 r. godz. 11:00 19-04-2017 r. Szczegóły
ZO/21/04/2017 Monitoring obiektów administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w okresie od 01-05-2017 do 31-12-2017 r. 25-04-2017 r. godz. 10:00 18-04-2017 r. Szczegóły
ZO/20/04/2017 Dostawa środków czystości na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie. 13-04-2017 r. godz. 10:00 07-04-2017 r. Szczegóły
ZO/19/03/2017 Dostawa artykułów biurowych oraz tonerów na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 05-04-2017 r. godz. 10:00 29-03-2017 r. Szczegóły
ZO/18/03/2017 Dostawa środków czystości na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 05-04-2017 r. godz. 10:00 29-03-2017 r. Szczegóły
ZO/17/03/2017 Utrzymanie czystości i porządku w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w kwietniu 2017. 13-03-2017 r. godz. 10:00 08-03-2017 r. Szczegóły
ZO/16/03/2017 Monitoring obiektów administrowanych przez Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 13-03-2017 r. godz. 10:00 06-03-2017 r. Szczegóły
ZO/15/03/2017 Bieżące utrzymanie urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 10-03-2017 r. godz. 10:00 06-03-2017 r. Szczegóły
ZO/14/03/2017 Ochrona fizyczna osób i mienia Bazaru Różyckiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Targowej 54. 13-03-2017 r. godz. 10:00 06-03-2017 r. Szczegóły
ZO/13/03/2017 Dzierżawa łączy światłowodowych przez Zamawiającego tj. Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy. 10-03-2017 r. godz. 10:00 03-03-2017 r. Szczegóły
ZO/12/02/2017 Utrzymanie czystości i porządku w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy w kwietniu 2017 r. 07-03-2017 r. godz. 10:00 28-02-2017 r. Szczegóły
ZO/11/02/2017 Bieżące utrzymanie oraz pielęgnacja zieleni zlokalizowanej w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy w kwietniu 2017 r. 07-03-2017 r. godz. 10:00 28-02-2017 r. Szczegóły
ZO/10/02/2017 Bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy. 01-03-2017 r. godz. 10:00 22-02-2017 r. Szczegóły
ZO/09/02/2017 Przeglądy i kontrole urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w okresie od 1 marca do 30 kwietnia 2017 roku. 23-02-2017 r. godz. 10:00 16-02-2017 r. Szczegóły
ZO/08/02/2017 Przygotowanie i uzgodnienie stałego projektu organizacji ruchu przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie na odcinku od ul. Szanajcy do Pl. Hallera. 15-02-2017 r. godz. 10:00 09-02-2017 r. Szczegóły
ZO/07/01/2017 Przeglądy, kontrole oraz bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych zlokalizowanych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 06-02-2017 r. godz. 10:00 30-01-2017 r. Szczegóły
ZO/06/01/2017 Ochrona przeciwpożarowa Bazaru Różyckiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Targowej 54 - powtórzone postępowanie 27-01-2017 r. godz. 10:00 20-01-2017 r. Szczegóły
ZO/05/01/2017 Ustawienie i serwis kabin toaletowych na terenach administrowanych przez ZPTP. 26-01-2017 r. godz. 10:00 19-01-2017 r. Szczegóły
ZO/04/01/2017 Zakup odczynników chemicznych do uzdatniania wody w stacjach uzdatniania wody będących w administrowaniu ZPTP. 20-01-2017 r. godz. 10:00 13-01-2017 r. Szczegóły
ZO/03/01/2017 Ochrona przeciwpożarowa Bazaru Różyckiego zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Targowej 54. 20-01-2017 r. godz. 10:00 13-01-2017 r. Szczegóły
ZO/02/01/2017 Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie w ruchu ujęć wody oligoceńskiej, stacji uzdatniania wody i punktów poboru zlokalizowanych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy
w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2017 roku.
20-01-2017 r. godz. 10:00 13-01-2017 r. Szczegóły
ZO/01/01/2017 Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników ZPTP. 12-01-2017 r. godz. 10:00 05-01-2017 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Archiwalne zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO:

Rok 2018

Rok 2016

Rok 2015