Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro ogłoszone w 2016 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
ZO/11/12/2016 Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego oraz monitoring obiektów administrowanych przez ZPTP w 2017 r.
(I kwartał 2017 r.) - powtórzone postepowanie
27-12-2016 r. godz. 10:00 20-12-2016 r. Szczegóły
ZO/10/12/2016 Bieżące utrzymanie zieleni zlokalizowanej w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy (podział na 2 części - I kwartał 2017 r.) 27-12-2016 r. godz. 10:00 20-12-2016 r. Szczegóły
ZO/09/12/2016 Prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy (I kwartał 2017 r.) 27-12-2016 r. godz. 10:00 20-12-2016 r. Szczegóły
ZO/08/12/2016 Dostawa tonerów do wielofunkcyjnych urządzeń drukujących na potrzeby ZPTP 22-12-2016 r. godz. 10:00 15-12-2016 r. Szczegóły
ZO/07/12/2016 Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Bazaru Różyckiego oraz monitoring obiektów administrowanych przez ZPTP w 2017 roku
(I kwartał 2017)
19-12-2016 r. godz. 10:00 12-12-2016 r. Szczegóły
ZO/06/12/2016 Zakup z dostawą dwóch mobilnych kas fiskalnych oraz drukarek fiskalnych dla potrzeb ZPTP 14-12-2016 r. godz. 10:00 07-12-2016 r. Szczegóły
ZO/05/12/2016 Wykonanie napraw nawierzchni, daszków, bramy oraz wycinka
krzaków i traw na bazarach i parkingach administrowanych przez ZPTP - powtórne zaproszenie do składania ofert
12-12-2016 r. godz. 10:00 05-12-2016 r. Szczegóły
ZO/04/12/2016 Dostawa artykułów biurowych na potrzeby ZPTP 09-12-2016 r. godz. 10:00 02-12-2016 r. Szczegóły
ZO/03/12/2016 Zakup i dostawa bonów towarowych dla pracowników ZPTP 08-12-2016 r. godz. 10:00 01-12-2016 r. Szczegóły
ZO/01/12/2016 Dostawa środków czystości na potrzeby ZPTP 08-12-2016 r. godz. 10:00 01-12-2016 r. Szczegóły
ZO/02/12/2016 Zakup i dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 08-12-2016 r. godz. 10:00 01-12-2016 r. Szczegóły
ZO/14/11/2016 Dostawa drabin, wierteł, narzędzi ręcznych, farby i podobnych artykułów na potrzeby ZPTP 01-12-2016 r. godz. 10:00 24-11-2016 r. Szczegóły
ZO/13/11/2016 Dostawa artykułów elektrycznych typu żarówki, świetlówki i inne na potrzeby ZPTP 01-12-2016 r. godz. 10:00 24-11-2016 r. Szczegóły
ZO/08/11/2016 Zakup oraz dostawa dwóch urządzeń wielofunkcyjnych wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb ZPTP 29-11-2016 r. godz. 10:00 22-11-2016 r. Szczegóły
ZO/12/11/2016 Sadzenie drzew oraz krzewów ozdobnych wraz z zapewnieniem rocznej żywotności na terenach wewnątrzosiedlowych w Dzielnicy Praga
Północ m. st. Warszawy
29-11-2016 r. godz. 10:00 22-11-2016 r. Szczegóły
ZO/12/11/2016 Remont i malowanie wygrodzeń znajdujących się w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 29-11-2016 r. godz. 10:00 22-11-2016 r. Szczegóły
ZO/09/11/2016 Wykonanie napraw nawierzchni, daszków, bramy oraz wycinka krzaków i traw na bazarach i parkingach administrowanych przez ZPTP 29-11-2016 r. godz. 10:00 22-11-2016 r. Szczegóły
ZO/11/11/2016 Naprawa i konserwacja wyposażenia placów zabaw znajdujących się w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 29-11-2016 r. godz. 10:00 22-11-2016 r. Szczegóły
ZO/10/11/2016 Dostawa wraz z montażem wodomierzy w obiektach handlowych na terenie Bazaru Różyckiego w Warszawie 29-11-2016 r. godz. 10:00 22-11-2016 r. Szczegóły
ZO/07/11/2016 Zakup oraz dostawa niszczarek oraz liczarki do banknotów dla potrzeb Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy 21-11-2016 r. godz. 10:00 14-11-2016 r. Szczegóły
ZO/06/11/2016 Wymiana zużytych elementów na Stacjach Poboru Wody Oligoceńskiej będących w administrowaniu ZPTP 15-11-2016 r. godz. 10:00 08-11-2016 r. Szczegóły
ZO/05/11/2016 Sadzenie drzew oraz pnączy ozdobnych wraz z zapewnieniem rocznej żywotności na terenach wewnątrzosiedlowych 15-11-2016 r. godz. 10:00 08-11-2016 r. Szczegóły
ZO/04/11/2016 Dostawa wraz z wymianą liczników elektrycznych na Bazarze Różyckiego oraz wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej na Bazarze Szmulki 08-11-2016 r. godz. 10:00 02-11-2016 r. Szczegóły
ZO/03/11/2016 Zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej kategorii B5 oraz innych przedmiotów zlikwidowanych z wyposażenia ZPTP 04-11-2016 r. godz. 15:00 27-10-2016 r. Szczegóły
ZO/02/10/2016 Dostawa wraz z wymianą liczników elektrycznych na Bazarze Różyckiego oraz wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej na Bazarze Szmulki 31-10-2016 r. godz. 10:00 24-10-2016 r. Szczegóły
ZO/03/10/2016 Montaż oraz przegląd szlabanów na parkingach administrowanych przez ZPTP 31-10-2016 r. godz. 10:00 24-10-2016 r. Szczegóły
ZO/01/10/2016 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby ZPTP 11-10-2016 r. godz. 10:00 04-10-2016 r. Szczegóły
ZO/09/09/2016 Montaż gablot zewnętrznych wraz z materiałem na bazarach i parkingach administrowanych przez ZPTP 30-09-2016 r. godz. 10:00 23-09-2016 r. Szczegóły
ZO/08/09/2016 Dostawa artykułów elektrycznych dla potrzeb ZPTP 30-09-2016 r. godz. 10:00 23-09-2016 r. Szczegóły
ZWR/03/08/2016 Zakup rocznej licencji na oprogramowanie antywirusowe (25 szt.) 19-08-2016 r. godz. 10:00 16-08-2016 r. Szczegóły
ZO/07/07/2016 Wykonanie prac remontowych na skwerach, zieleńcach i Miejscach Pamięci Narodowej w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy 02-08-2016 r. godz. 10:00 26-07-2016 r. Szczegóły
ZO/01/07/2016 Wykonanie koniecznych prac remontowych na dwóch Stacjach Uzdatniania Wody będących w administrowaniu Zarządu Praskich Terenów Publicznych 25-07-2016 r. godz. 10:00 19-07-2016 r. Szczegóły
ZO/07/05/2016 Wykonanie niezbędnych napraw oraz wymiana zużytych elementów na czterech stacjach wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZPTP 17-06-2016 r. godz. 10:00 10-06-2016 r. Szczegóły
ZO/09/05/2016 Dostawa materiałów i świadczenie usług wspomagających prace mające na celu poprawienie estetyki terenu wzdłuż ulicy Brzeskiej w Warszawie (SP 24) 06-06-2016 r. godz. 10:00 31-05-2016 r. Szczegóły
ZO/01/01/2016 Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie w ruchu ujęć wody oligoceńskiej, stacji uzdatniania wody i punktów poboru w Dzielnicy Praga
Północ w 2016
15-02-2016 r. godz. 10:00 05-02-2016 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO:

Rok 2017

Rok 2015