Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro ogłoszone w 2015 roku:


Nr postępowania Przedmiot postępowania Termin składania ofert Data umieszczenia Informacje
ZO/01/10/2015 Modernizacja podwórek zlokalizowanych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy przy ul. Inżynierskiej 9 oraz Zaokopowej 3 15-10-2015 r. godz. 9:00 06-10-2015 r. Szczegóły

Regulamin udzielania zamówień publicznych w ZPTP

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 EURO:

Rok 2017

Rok 2016
>