Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZO/68/12/2017
Przedmiot zamówienia Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz punktów poboru zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy - 2018 rok.
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Postępowanie w toku
Termin składania ofert 11 grudnia 2017 r. godz. 12:00
Data ogłoszenia 4 grudnia 2017 r.
Załączniki