Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZO/63/10/2017
Przedmiot zamówienia Wykonanie ogrodzenia zieleni ulicznej w pasach drogowych ulic gminnych Kowieńskiej i Kowelskiej na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 3 listopad 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 30 październik 2017 r.
Załączniki