Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZO/62/10/2017
Przedmiot zamówienia Remont generalny systemu uzdatniania i budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej nr 55 z obrębu 4-13-01 w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy przy ul. Strzeleckiej 13A
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 2 listopad 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 27 październik 2017 r.
Załączniki