Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZO/60/10/2017
Przedmiot zamówienia Budowa placu zabaw przy ul. Kowieńskiej 23 w ramach realizacji inicjatywy lokalnej pn. "Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej".
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 23 październik 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 17 październik 2017 r.
Załączniki