Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZO/45/08/2017
Przedmiot zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej stworzenia placu zabaw w ramach realizacji zadania "Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej 23" - powtórzone postępowanie
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 16 sierpnia 2017 r. godz. 12:00
Data ogłoszenia 09 sierpnia 2017 r.
Załączniki