Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZO/43/08/2017
Przedmiot zamówienia Dostawa artykułów elektrycznych na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 16 sierpnia 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 09 sierpnia 2017 r.
Załączniki