Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZWR/37/07/2017
Przedmiot zamówienia Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym ulic gminnych na terenie dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na tj. a) likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń drogowych (szkło, plastik, olej, paliwa, akumulatory, itp.), b) sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów objętych restrykcjami związanymi z chorobami zwierząt - powtórzone postępowanie.
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 4 sierpnia 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 28 lipca 2017 r.
Załączniki