Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZWR/35/07/2017
Przedmiot zamówienia Obsługa i utrzymanie ogólnodostępnej systemowej wolnostojącej toalety, podłączonej do sieci wodno – kanalizacyjnej i energetycznej, usytuowanej przy ul. Ratuszowej 6 na części dz. ew. 9 obręb 4-15-02 w 2017 r.”
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 28 lipca 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 24 lipca 2017 r.
Załączniki