Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZWR/31/07/2017
Przedmiot zamówienia Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym ulic gminnych na terenie dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy na tj. a) likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń drogowych (szkło, plastik, olej, paliwa, akumulatory, itp.), b) sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów objętych restrykcjami związanymi z chorobami zwierząt.
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 25 lipca 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 19 lipca 2017 r.
Załączniki