Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZWR/29/07/2017
Przedmiot zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych przy placu gen. Józefa Hallera 6A, 6B i 10 w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w 2017 roku
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 13 lipca 2017 r. godz. 16:00
Data ogłoszenia 07 lipca 2017 r.
Załączniki