Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZWR/24/04/2017
Przedmiot zamówienia Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na trawnikach w pasach drogowych ulic gminnych w Dzielnicy Praga Północ w miesiącu maju 2017 roku
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 26 kwietnia 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 20 kwietnia 2017 r.
Załączniki