Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZWR/22/04/2017
Przedmiot zamówienia Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni wysokiej i niskiej na terenie skwerów, zieleńców, zieleni czasowej oraz w Miejscach Pamięci Narodowej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy 02.05.2017–31.05.2017
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 25 kwietnia 2017 r. godz. 11:00
Data ogłoszenia 19 kwietnia 2017 r.
Załączniki