Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZWR/20/04/2017
Przedmiot zamówienia Dostawa środków czystości na potrzeby Zarządu Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy - powtórzone postępowanie.
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 13 kwietnia 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 07 kwietnia 2017 r.
Załączniki