Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZWR/02/01/2017
Przedmiot zamówienia Nadzór nad eksploatacją i bieżące utrzymanie w ruchu ujęć wody oligoceńskiej, stacji uzdatniania wody i punktów
poboru zlokalizowanych w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2017 roku.
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 20 stycznia 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 13 styczeń 2017 r.
Załączniki