Zamówienia publiczne / Zamówienia poniżej 30 000 euro

Szczegóły ogłoszenia


Informacja Szczegóły
Numer zamówienia ZPTP/ZP/ZWR/01/01/2017
Przedmiot zamówienia Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy wraz z badaniami diagnostycznymi i konsultacjami
specjalistycznymi dla kandydatów do pracy i pracowników ZPTP.
Rodzaj Zapytanie ofertowe
Status Zakończone postępowanie
Termin składania ofert 12 stycznia 2017 r. godz. 10:00
Data ogłoszenia 5 styczeń 2017 r.
Załączniki